Υπηρεσιες

Μικρά & Μεγάλα Live

Μικρά & Μεγάλα Live

Ορχήστρες

Ορχήστρες

με επώνυμα ονόματα για Club
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Δήμων & Φορέων

Διοργανώσεις

Δεξιώσεις Γάμων – Parties, με πλήρη τον ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό.

 

DJ’s

 

Ειδικοί Φωτισμοί Χώρων

 

Γεννήτριες ρεύματος

Ηχητικές Καλύψεις Εκδηλωσεων
Συναυλίες
Θέατρα - Συνέδρια
Ηχητικά Συστήματα